Leave Your Message

ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം

01

ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ഇൻ്റസ്റ്റൈനൽ അനസ്റ്റോമോസിസ് സ്റ്റെൻ്റ്

2018-07-16
അമൃതും തേൻ പൊതിയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തേൻ ഭരണി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ ഒരു തേൻ പൊതി ഉണ്ട് അമൃത് പിടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു
വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
01

ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ ഇൻ്റസ്റ്റൈനൽ ബൈപാസ് സ്റ്റെൻ്റ്

2018-07-16
അമൃതും തേൻ പൊതിയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തേൻ ഭരണി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ ഒരു തേൻ പൊതി ഉണ്ട് അമൃത് പിടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു
വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
01

ഒന്നിലധികം ക്ലിപ്പ് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന പ്രയോഗകൻ

2018-07-16
അമൃതും തേൻ പൊതിയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തേൻ ഭരണി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ ഒരു തേൻ പൊതി ഉണ്ട് അമൃത് പിടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു
വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക
01

Alligaclip ™ ആഗിരണം ചെയ്യാവുന്ന ലിഗേറ്റിംഗ് ക്ലിപ്പുകൾ എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറി ക്ലിപ്പ്

2018-07-16
അമൃതും തേൻ പൊതിയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തേൻ ഭരണി കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും തേനീച്ചയുടെ വയറ്റിൽ ഒരു തേൻ പൊതി ഉണ്ട് അമൃത് പിടിക്കാൻ പ്രത്യേകം ഉപയോഗിക്കുന്നു
വിശദാംശങ്ങൾ കാണുക