Leave Your Message

Innovation Patent For QueuesClip™ Multiple Polymer Ligating Clips Multiple Ligating Clip -China

2024-04-08 11:32:00

      Invention title: Multiple Ligating Clips
      Inventors: Shi Lei; Huang Hongjing; Chen Xiongquan; Ma Yanli; Chen Xiaorong; Chen Yuzhu; Weng Yaxue; Hu Dongfang; Mei Dongqiu
      Patent number: ZL 2022 1 0297955.2
      Patent application date: March 24, 2022
      Patentee: Hangzhou Sunstone Technology Co.,Ltd.
      Address: 2nd Floor, Building 1, No. 460, Fucheng Road, Qiantang New District, Hangzhou, Zhejiang , 310018
      Authorization announcement date: July 25, 2023
      Authorization announcement number: CN 114557745 B

B-04.png